Oromia Education Bureau Borana Vacancy

The Oromia Education Bureau invites qualified applicants for the various positions. Oromia Education Bureau Borana is invites job seekers for appointment.  Waajjirrii Barnoota Godina Booranaa Imaammata Barnootaa fi leenjii bu’uureffachuudhaan barnoota qulqullinni, walgitiinsii fi ga’umsi isaa mirkanaa’e kennuun lammii amala gaarii, dandeettii fi gahumsa qabu horachuu irraatti xiyyeeffate hojjataa jira. …

Read moreOromia Education Bureau Borana Vacancy

Dashen Bank Ethiopia Vacancy Announcement Today

Dashen Bank Ethiopia Vacancy 2021: Dashen Bank Share Company (ዳሽን ባንክ አክሲዮን ማህበር) invites qualified and experienced applicants for the various positions. Dashen Bank Ethiopia is invites job seekers for appointment. The Customer Service Officer (Maker) is responsible to make front office customer service support at the branch. S/he will …

Read moreDashen Bank Ethiopia Vacancy Announcement Today

Hibret Bank Ethiopia Vacancy 2021 at unitedbank.com.et [Bank Jobs]

Hibret Bank (የተባበረው ባንክ) invites qualified and experienced applicants for the various positions. Hibret Bank S.C. Ethiopia is invites job seekers for appointment. Ethiopia Vacancy 2021 Hibret Bank is a pioneer Bank in the country to provide SMS and Internet Banking services to customers. Hibir Mobile and Hibir Online Banking …

Read moreHibret Bank Ethiopia Vacancy 2021 at unitedbank.com.et [Bank Jobs]